ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61 - วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 61

เวลา เรื่อง ผู้ปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61
1330 การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งกำลังบำรุง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ
จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
รองเสธ.กช.(1)
รองเสธ.กช.(2)
กช. การแต่งกาย
ชุดปกติแขนยาวหมวกทรงคออ่อนสีดำ
วันอังคารที่ 13 พ.ย.61
0930 ขอฟังบรรยายสรุปและชมกิจการ กช. 
(คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 61)
จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
ผบ.พล.ช.
รอง ผบ.พล.ช.
รองเสธ.กช.(1)
รองเสธ.กช.(2)
 ค่ายบุรฉัตร การแต่งกาย
ชุดปกติกากีแกมเขียว คอพับแขนยาว
1400 พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติหน้าที่เหล่า ช. สำหรับ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 จก.กช.
เสธ.กช.
ผบ.พล.ช. หรือผู้แทน
รอง ผบ.รร.ช.กช.
รอง เสธ.กช.(1)
ห้องอเนกประสงค์
อาคารวายามะ
รร.ช.กช. 
การแต่งกาย
ชุดปกติกากีแกมเขียว คอพับแขนยาว
   
   
วันพุธที่ 14 พ.ย.61
0800 เรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
เสธ.กช. โรงยิมเนเซี่ยม จว.ราชบุรี การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ งดหมวก
1300 เรียนเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของ ผบ.ทบ. จก.กช. วัดวชิรธรรมาราม ต.บ้านใหม่
อ.มหาราช จว.อยุธยา
การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ
แขนยาว (งดหมวก)
วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.61
0909 เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีวันสถาปนา รร.ช.กช.
ครบรอบปีที่ 64
จก.กช.
รอง กจ.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
ผบ.พล.ช.
ห้องอเนกประสงค์ รร.ช.กช. การแต่งกาย
ชุดปกติกากีแกมเขียว คอพับแขนยาว หมวกทรงอ่อนสีดำ
- กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือน พ.ย.61 รอง เสธ.กช.(1) ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ชุดปฏิบัติธรรม
1330 การพิจารณาการขอรับเงินกองทุนพระราชทานภูมิพลมหาราช จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
รอง เสธ.กช.(สายงานกำลังพล)
ห้องประชุมเล็ก
บก.กช.
การแต่งกาย
ชุดปกติกากีแกมเขียว คอพับแขนยาว
         
วันศุกร์ที่่ 16 พ.ย.61
0830 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โรงสี กช. ประจำปี 2561 รอง จก.กช.(๑)
เสธ.กช.
รอง เสธ.กช.(สายงานกำลังพล)
รอง ผบ.รร.ช.กช.
ห้องประชุม เสนาเสวนา
บก.กช.
การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
0900 การประชุมชี้แจงและสั่งการ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ.
ครั้งที่ 9/2561 (วาระปกติ)
จก.กช. ห้องประชุม 241 บก.ทบ. การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว
วันเสาร์ที่ 17 พ.ย.61
         
วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.61
1300 การทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำเขาชุมแดง

รองจก.กช.(1)
ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพล
รอง ผบ.รร.ช.กช.
รอง เสธ.กช.(1)
รอง เสธ.กช.(2)

วัดถ้ำเขาชุมดง ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ราชบุรี การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว (งดหมวก)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61 - วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 61

เวลา เรื่อง ผู้ปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 19พ.ย. 61
0900 เรียนเชิญร่วมงานวันสถาปนา กส.ทบ. ครบรอบปีที่ 66 พล.ต.จีรนันท์ กัณฑวงศ์
(เป็นผู้แทน จก.กช.)
กส.ทบ. จว.นครปฐม

การแต่งกาย
ครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว
หมวกทรงหม้อตาล

1400 ประชุมชี้แจงแสะสั่งการ จก.กช. ต่อ ผบ.นขต.กช. ประจำเดือน พ.ย.61 จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
รอง ผบ.รร.ช.กช.
รองเสธ.กช.(1)
รองเสธ.กช.(2)
ห้องประชุมเสนาเสวนา
บก.กช.
การแต่งกาย  ชุดปฏิบัติงาน
         
วันอังคารที่ 20 พ.ย.61
1330

การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนขึ้น
ครองตำแหน่งอัตรา จ.(พ.) และ ส.อ.
เลื่อนขึ้นครองตำแหน่งอตรา จ. ฯ 

รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
รอง เสธ.กช.(1)
รอง ผบ.รร.ช.กช.

ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช. โดยมี รอง จก.กช.(1)
เป็นประธานการประชุม

-
วันพุธที่ 21 พ.ย.61
         
วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61
- ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐบาล
ตายนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่
รอง จก.กช.(2)
จว.เชียงใหม่ -
2000 ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง
ประจำปี 2561 
จก.กช. บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ราชบุรี
-
         
วันศุกร์ที่่ 23 พ.ย.61
- ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐบาล
ตายนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่
รอง จก.กช.(2) จว.เชียงใหม่ -
         
วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.61
         
วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
   


 

*****หมายเหตุ เพื่อการ Update ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์คลิกปุ่ม Refresh หรือกดปุ่ม F5 ที่แป้นพิมพ์*****