ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 61 - วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 61

เวลา เรื่อง ผู้ปฏิบัติ สถานที่ หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค.61
   


   
วันอังคารที่ 11 ธ.ค.61
1000 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จก.กช.

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 309 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา์

การแต่งกาย
ชุดปกติแขนยาวสีกากีแกมเขียวคอพับ
แขนยาว งดหมวก
วันพุธที่ 12 ธ.ค.61
0930 ประชุมปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่า ช. (ระดับ น.1 - น.3)
ประจำปี 2561 ห้วง ต.ค.-พ.ย. 61

จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
รอง ผบ.รร.ช.กช.
รอง เสธ.กช.(1)
รอง เสธ.กช.(2)

ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61
0900 การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ธุรการกำลังพลด้านงานสารบรรณ เสธ.กช.
รอง เสธ.กช.(2)
สโมสรนายทหารฯ ค่ายภาณุรังษี การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
0930 กำหนดประชุมการพิจารณาการขอยืมเงิน กช. เพื่อคืนให้ บริษัท
ปตท. จำกัด(มหาชน)

จก.กช.
รอง จก.กช.(1)
รอง จก.กช.(2)
เสธ.กช.
พล.ต.จีรนันท์ ฯ

ห้องประชุมเล็ก บก.กช การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่่ 14 ธ.ค.61
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดน
สายบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

จก.กช.
รอง จก.กช.(2)
ผบ.พล.ช.
พล.ต.จีรนันท์ฯ

บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว -
0930 ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

รอง จก.กช.(1)
เสธ.กช.
รอง เสธ.กช.(2)
รอง ผบ.รร.ช.กช.

ห้องประชุมเสนาเสวนา บก.กช การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 61
         
วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.61